Home / BLOG

BLOG

Chuyên mục chia sẻ tin tức, kinh nghiệm, kiến thức thực tế về Test

Viết một PROCEDURE trong DB Oracle đơn giản

Ở đây mình ví dụ một thủ tục insert dữ liệu vào db oracle nhé   PROCEDURE insert_notification_test (loopSMS number)  Is Begin FOR i IN 1..loopSMS LOOP   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘Loop =>’||to_char( i )); INSERT INTO notification_test VALUES(notification_seq.nextval ,’841001010101′,’1′,NULL,NULL,NULL,’Content’,sysdate,”,”,”,”,1613,1,NULL,’-1′,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,0); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (‘OK =>’||to_char( notification_test_seq.nextval )); commit;   END LOOP; Exception When Others Then Dbms_Output.Put_Line(sqlerrm); Rollback; Raise;   End;

Read More »

Viết testcase cho một form đăng nhập

Tiếp nối bài viết testcase cho form đăng ký bài này sẽ hướng dẫn cách viết testcase cho form đăng nhập thông thường. Một số form còn yêu cầu nhập thêm cả mã captcha hoặc câu hỏi đăng nhập ở bài viết sau mình sẽ nói rõ hơn ? Form …

Read More »

Mẫu template test case hay được dùng phổ biến

Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một mẫu test case hay được các công ty sử dụng đáp ứng được phần lớn nhu cầu của người quản lý. Các bạn có thể tham khảo mẫu ở bên dưới và chỉnh sửa một số thông tin khác sao cho phù hợp với công …

Read More »

Viết testcase thế nào cho tốt???

Làm thế nào để viết được TestCase tốt? Viết TestCase là một trong những bước quan trọng của Tester trong quá trình kiểm thử phần mềm. Vậy làm sao viết testcase thế nào cho tốt bao quát được toàn bộ yêu cầu???   Chuẩn của một test case đơn giản gồm: Test Case …

Read More »

Tester thì làm cái gì??

Tester tìm bug

Công việc của những tester là tìm kiếm những sai sót, lỗi trong phần mềm. Nhìn chung công việc chính của tester là đảm bảo chất lượng của phần mềm, tìm bug kiểm tra để phát hiện các lỗi  đang tồn tại trước khi giao sản phẩn cho khách hàng, tùy …

Read More »
www.000webhost.com