Home / BLOG / Cách viết testcase cho một form đăng ký tài khoản

Cách viết testcase cho một form đăng ký tài khoản

Bài viết này sẽ nêu lên một số quan điểm test một form đăng ký tài khoản cũng như là cách viết testcase cho một form đăng ký bất kỳ trong quá trình thực hiện test để bao quát được tất cả các trường hợp xảy ra. Các bạn tham khảo nhé chưa thực sự đầy đủ đâu.

Form đăng ký bao gồm các phần:

 • Tên đăng nhập
 • Mật khẩu
 • Email
 • Số điện thoại
 • Nút “Đăng ký”

 

Điều kiện:

 • Trường tên đăng nhập không được sử dụng ký tự đặc biệt chỉ được sử dụng số và chữ,  giới hạn độ dài từ 6-12 ký tự
 • Trường mật khẩu được sử dụng ký tự đặc biệt, giới hạn độ dài từ 6-12 ký tự
 • Trường số điện thoại yêu cầu từ 10-12 ký tự bắt đầu bằng 0 hoặc 84 đều được

Với yêu cầu như thế này thì ta cần viết testcase như thế nào để bao quát hết được?
Sau đây là một số quan điểm góp ý cho các bạn trong quá trình viết testcase thế nào cho tốt?

Check kiểm tra thông báo khi chưa nhập thông tin gì

 • Không nhập thông tin vào các trường => chọn nút “Đăng ký”
 • Nhập thông tin vào một trường các trường còn lại để trống  => chọn nút “Đăng ký”

Check validate trường tên tài khoản

 • Với trường tên đăng nhập cần check các ký tự đặc biệt như: [email protected]#$… hoặc space
 • Check tiếng việt có dấu, không dấu
 • Check chữ thường chữ hoa
 • Check độ dài 6-12 ký tự (Dùng phương pháp giá trị biên check các giá trị: 5,6,7,10,11,12,13)
 • Check trùng tài khoản đã đăng ký rồi

Check validate trường email

Check validate trường mật khẩu

 • Check nhập giá trị vào thì có được mã hóa thành dấu **** hay không
 • Check nhập vào các chữ, ký tự đặc biệt
 • Check độ dài 10-12 ký tự (Dùng phương pháp giá trị biên check các giá trị: 9,10,11,12,13)

Check validate trường số điện thoại

 • Check không phải là đầu số 0, 84
 • Check đúng đầu số nhưng không đúng số điện thoại (VD: 8400000000)
 • Check trùng số điện thoại đã đăng ký rồi

Trên đây là một vài quan điểm về viết testcase tuy chưa đủ nhưng cũng phần nào giúp đỡ được các bạn bao quát được hết tất cả các trường hợp kiểm thử, để đem lại một sản phẩm hoàn chỉnh nhất ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *