Home / AUTOMATED TESTING / Học Selenium / Chia sẻ khóa học selenium cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu

Chia sẻ khóa học selenium cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu

Selenium là một trong những công cụ phổ biến nhất để thử nghiệm các ứng dụng dựa trên web. Nó cho phép các kỹ sư QA viết và tự động hóa các bài kiểm tra trên nhiều trình duyệt và hệ điều hành khác nhau mà không cần một ngôn ngữ kịch bản đặc biệt. Khóa học này giới thiệu Selenium cho người dùng mới, bao gồm các trường hợp cài đặt và sử dụng cơ bản.

Tìm hiểu cách thiết lập khung viết thử nghiệm, WebDriver và Selenium Grid, cho phép bạn phân phối tải thử nghiệm và chạy thử nghiệm đối với máy chủ từ xa. Tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất để viết các bài kiểm tra hiệu quả bằng cách sử dụng các biến và hàm và tổ chức các bài kiểm tra thành các bộ có thể mở rộng theo thời gian. Giảng viên Mea, một kỹ sư QA tại GitHub, cũng giải thích mô hình kim tự tháp thử nghiệm, trong đó nêu chi tiết một cách lý tưởng để cân bằng đơn vị, tích hợp và kiểm tra giao diện người dùng.

Khóa học selenium free

Khóa học sẽ bao gồm:

  1. Thiết lập Selenium WebDriver
  2. Sử dụng lSelenium để phân phối tải thử nghiệm
  3. Thiết lập một hub và các nút
  4. Viết code kiểm tra
  5. Tổ chức một bộ thử nghiệm

One comment

  1. Phùng Hữu Minh

    i want to learn selenium

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *