Home / Điều khoản

Điều khoản

HocAutomation là blog chia sẻ các nhân, trang web không thu thập bất cứ thông tin nào của người dùng. Tất cả các thông tin truy cập đều không được lưu lại cũng như cung cấp cho một đơn vị nào khác.

Mọi bài viết trên blog đều thuộc bản quyền về hocautomation nghiêm cấm mọi hành vi sao chép và sử dụng trên các phương tiện khác khi chưa được sự cho phép của mình.

Chân thành cảm ơn