Home / AUTOMATED TESTING / Email test miễn phí phục vụ cho Automation test

Email test miễn phí phục vụ cho Automation test

Gần đây mình thấy các bạn gặp khó khăn trong việc nhận mã code sau khi verify tài khoản khi chạy automation test.
Mình có tạo 1 project cho các bạn sử dụng miễn phí giúp các bạn lấy mã code dễ dàng hơn thông qua việc gọi API.
Để tạo email các bạn gọi API này:

https://free-email.herokuapp.com/create-email.php

Response sẽ trả về cho các bạn 1 email và 1 link lấy nội dung của email khi các bạn gửi thư đến như sau

{ “email”:”[email protected]”, “link”:”https://free-email.herokuapp.com/get-email.php?email=e9hy2oh5q3″ }

Các bạn chỉ việc lấy ra email và dùng để đăng ký tài khoản, quên mật khẩu….Nhưng đừng spam quá nhiều nha, bi block đó, một email có thể dùng nhiều lần các bạn lưu lại email và link để dùng thôi

Sau khi các bạn gửi mail tới email test kia thì gọi API

https://free-email.herokuapp.com/get-email.php?email=e9hy2oh5q3

để lấy thư, ở đây sẽ trả về cho các bạn đầy đủ thông tin như: tiêu đề, nội dung thư…..

Ok, chỉ có thế. Có khó khăn gì thì comment phí dưới nhé

Happy testing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *