Home / KIỂM THỬ DI ĐỘNG / Fix lỗi không sendkey được tiếng việt có dấu trên Appium

Fix lỗi không sendkey được tiếng việt có dấu trên Appium

Để thực hiện automation test cho app ngoài việc sử dụng các chức năng như tìm element, click element, sendkey…Để Sendkey tiếng việt không dấu thì OK nhưng để sendkey tiếng việt có dấu thì sẽ bị lỗi fond. Qua tìm hiểu thì mình chỉ việc thêm phần config trong DesiredCapabilities là có thể send được tiếng việt utf-8 vào các form thông tin như đăng ký, cập nhật thông tin…

DesiredCapabilities cap = new DesiredCapabilities();
cap.setCapability("unicodeKeyboard", true);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *