Home / Giới thiệu

Giới thiệu

Hi chào bạn,

Bạn đang truy cập vào blog cá nhân hocautomation tiền thân là trang web hoctester.net chia sẻ các kiến thức về testing cũng như là các kinh nhiệm của mình đã trải qua trong suốt 3 năm làm automation test.

Trên blog của mình hiện tại mình sẽ tập chung về các nội dung liên quan tới xu thế hiện nay là automation testing, như việc sử dụng các tool Selenium, Appium, Jmeter…Các bài viết chia sẻ các tip giúp bạn giảm thiểu thời gian trong việc viết script test cũng như là các giải pháp mà mình đã dùng trong các dự án thực tế.

Tất cả các thắc mắc, góp ý, hỏi đáp xin vui lòng liên hệ với mình. Mọi email mình sẽ trả lời hết cho các bạn các vấn đề liên quan tới tesing mà mình biết.