Home / AUTOMATED TESTING / Học Jmeter / Gọi function trong JMeter

Gọi function trong JMeter

Gọi function trong JMeter như thế nào? How to use function in jmeter?

Thông thường trong Jmeter mình hay sử dụng những function có sẵn như Random, Time, threadNum…Vậy để sử dụng một function chưa có trong JMeter thì làm thế nào để tích hợp vào. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn gọi một function trực tiếp trong JMeter, phần nâng cao chúng ta có thể sử dụng một plugin thay vì sử dụng fuction kiểu này.

gọi hàm trong jmeter

Ví dụ như sau: Ta có function cộng 2 số với 2 giá trị truyền vào là số thứ 1 và số thứ 2

Function trong Java:

public class Calculator {
public static String plus(int a, int b) {
int result = a + b;
return result;
}
}

Để gọi function này ra thì cũng giống như là gọi trong Java bằng cách

Calculator calculator = new Calculator();
props.put(“calculator”, calculator);

Tiếp theo để sử dụng function này trong JSR 223 thực hiện như sau:

def calculatorProps = props.get(“calculator”);
vars.put(“calculatorProps”, calculatorProps.plus(10,20));

Hai giá trị 10 và 20 ta có thể thay thế bằng 1 giá trị khởi tạo ở Jmeter truyền vào. In ra log để xem kết quả nhé

log.info (“\n\n Result = ” + vars.get(“calculatorProps”) + “\n”);

Result = 30

call function in jmeter

Kết quả rất chuẩn phải không nào 😀

Đây là một phần tích hợp rất đơn giản cách gọi một hàm trong Jmeter, phần này mình thấy sử dụng rất nhiều khi thực hiện Test API để qua được bước xác thực Authorization hy vọng giúp được các bạn.

Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng email hoặc comment bên dưới nhá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *