Home / AUTOMATED TESTING / Hướng dẫn lấy ra token từ header trong Jmeter

Hướng dẫn lấy ra token từ header trong Jmeter

Ngoài việc cho token vào body thì các developer còn đặt ở header vậy làm sao để lấy ra được token ở header trong request, bài này mình hướng dẫn các bạn lấy nhé. Cũng như cách extract value thông thường thôi nhưng có một chú ý nho nhỏ à

Sau khi mà login thành công thì ở header sẽ có một row chứa token như hình, giờ phải lấy token này để truyền vào biến và sử dụng ở những request tiếp theo.

Ở đây mình sử dụng Regular Expression Extractor để lấy ra token nhé. Nhớ là phải chọn Field to check là Resonse Headers nha, vì token nó trả về ở header chứ không phải trong body. Và cái Regular Expression nó cũng khác nhau tùy vào hoàn cảnh mà sử dụng theo kiểu nào.

Test thử xem đã lấy được chưa

Có vẻ đã ổn, biến token đã lấy được đã chứa value là hocautomation_token_123

Tiếp theo là gán vào header trong API gọi lấy ra profile xem có dc không.

Check kết quả xem nào. Request header đã có token

Check kết quả response data đã trả về thông tin username rồi

Trên đây là luồng xử lý khi test API và lấy token từ header. Cơ bản là lấy token ra -> sau đó dùng token ở các request tiếp theo mà không cần đăng nhập lại.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *