Home / AUTOMATED TESTING / Học Jmeter / Hướng dẫn tạo biến động, cách lấy biến trong Jmeter

Hướng dẫn tạo biến động, cách lấy biến trong Jmeter

Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo biến động để phục vụ việc test sử dụng công cụ kiểm thử hiệu năng Jmeter

Ví dụ như có một form cập nhật thông tin như sau và yêu cầu cập nhật thông tin dữ liệu ở các trường Họ tên, điện thoại, email không được trùng nhau
Thay vì sử dụng dữ liệu động lấy từ file csv hoặc excel ta có thể sử dụng một số biến có sẵn của Jmeter để tạo ra những dữ liệu không trùng nhau phục vụ cho test dữ liệu lớn, hiệu năng.

 

Để tạo một biến Random giá trị ta có thể thực hiện theo 2 cách
Cách 1:

Ví dụ như random ngày trong jmeter

 

Cách 2
Có thể sử dụng ngay chức năng trong Jmeter:

${__Random(1,30)}

Random Tên có thể sử dụng:

${__RandomString(4, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxy,)}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *