Home / AUTOMATED TESTING / Học Jmeter / Hướng dẫn viết plugin cho JMeter

Hướng dẫn viết plugin cho JMeter

Plugin cho JMeter là gì?

Plugin là một thành phần mở rộng nhỏ được lập trình riêng để tạo thành một tính năng nào đó mà mặc định JMeter không có. Nói dễ hiểu hơn, plugin chính là một module bổ sung một chức năng nào đó mà bạn có thể sử dụng.

Vậy tạo sao lại cần phải sử dụng Plugin?

Có thể nói Plugin giống như sự bổ sung sức mạnh chi tiết cho JMeter, bạn muốn sử dụng tính năng cộng, trừ, nhân chia, tạo chữ ký, mã hóa mật khẩu thay vì phải viết một đống code trong JRS223 rồi gọi hàm JMeter thì bạn có thể tạo ra một custom function plugin…Nói qua như vậy chắc bạn cũng hiểu được sự đơn giản của Plugin rồi chứ.

Qua bài viết trước mình có hướng dẫn cách gọi một function trực tiếp qua JMeter, bài viết này thay vì thế mình sẽ tạo ra một library để sử dụng

Để viết được một plugin bạn cần phải có một chút kiến thức về JAVA vì JMeter được viết trên nền JAVA mà.

Ví dụ mình sẽ tạo một chức năng là plusNumber cộng 2 số. Đây là kết quả sau khi mình đã viết xong plugin và sử dụng nó trên JMeter.

Vào Function Helper chọn __plusNumber

function helper cộng 2 số bất kỳ

Có thể sử dụng như một function: ${__plusNumber(11,11)}

gọi function khi viết xong plugin

 

Dưới đây là các bước tạo ra một function:

Bước 1: Tạo maven project

tạo project maven plugin jmeter
Bước 2: Cấu hình file pom như sau

cấu hình file pom tạo plugin
Bước 3: Tạo class PlusNumber.java và viết code

plugin cộng 2 số bất kỳ trong Jmeter
Bước 4: Export ra một file jar

export lib sau khi đã code xong
Bước 5: Copy file lib vào thư mục apache-jmeter-4.0\lib\ext và khởi động lại JMeter để sử dụng extending plugin

copy file library để sử dụng trong Jmeter

Đó là các bước để tạo ra được 1 plugin trong JMeter, các bạn có gặp khó khăn gì trong việc viết script hay vấn đề liên quan tới JMeter comment mình support nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *