Home / KIỂM THỬ DI ĐỘNG / JMeter 5.1 có gì mới đây?

JMeter 5.1 có gì mới đây?

JMeter 5.1 vừa mới được ra mắt kể từ phiên bản cuối cùng tháng 10 năm 2018. Vậy sau bằng đó thời gian thì có những điểm gì mới trên phiên bản này. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé !!!

  1. Tạo một TestPlan từ một cURL command
    Thông thường sau khi dev code xong một API sẽ quảng cho ta một cái API sample mẫu, thông thường thì sẽ là một cURL command như thế này từ

curl -X POST -d “demotest=ImportCurl” https://hocautomation.com/api.php

Bây giờ JMeter support import luôn vào rồi nên không cần phải copy từng giá trị một. Một tính năng mà mình thấy cũng rất hữu ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *