Home / AUTOMATED TESTING / Học Jmeter / Làm sao để cài đặt JMeter Plugins Manager

Làm sao để cài đặt JMeter Plugins Manager

JMeter Plugins là một chức năng được tạo ra để phục vụ cho việc thêm một plugin mới một cách dễ dàng hơn, trước kia không có thì bạn phải lên tải từng plugin về rồi cho vào thư mục chứa thư viện của JMeter để cài đặt. Nhưng từ khi có Plugin Manager cho Jmeter này thì mọi việc dễ dàng hơn, bạn chỉ cần mở project script của mình lên khi đó thiếu plugin nào thì JMeter Plugins Manager sẽ list ra cho bạn và bạn chỉ cần đồng ý cài đặt mà thôi.

Đầu tiên bạn cần phải JMeter Plugins Manager về tại đây: https://jmeter-plugins.org/install/Install/

Sau đó bạn bỏ file jmeter-plugins-manager-1.3.jar vào thư mục apache-jmeter-5.0\lib\ext

Thêm lib plugin manager

Khởi động lại JMeter lên và mở script jmx. Nếu phiên bản jmeter của bạn chưa có plugin phục vụ cho script đang mở lên thì bạn sẽ thấy một popup thông báo cài đặt

cài plugin khi mở script jmeter
Để xem những plugin nào được cài đặt, cần update, hoặc plugin bạn chưa cài…Bạn có thể vào Option -> Plugin Manager để xem

mở plugin manager trên jmeter

Ở tab Installed Plugin sẽ hiển thị ra những plugin bạn đã cài, để xóa plugin đó bạn chỉ cần bỏ tích đi và chọn Apply Changes and Restart JMeter

plugin đã cài đặt trong jmeter
Ở tab Available Plugin là tab mà hiển thị những plugin bạn có thể cài, tích chọn để cài thôi

plugin chưa cài đặt trong jmeter

Ở tab Upgrades là tab hiển thị những plugin đã cũ và đã có phiên bản mới

plugin cần update trong jmeter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *