Home / AUTOMATED TESTING / Học Jmeter / Làm sao để debug lỗi trong Script JMeter?

Làm sao để debug lỗi trong Script JMeter?

Bạn đã thiết kế xong scripte test nhưng trong khi chạy thì script lại không hoạt động, bạn loay hoay một khoảng thời gian dài mà không biết vì sao???

Ở bài viết này tôi sẽ chia sẻ một số cách hay được sử dụng.

1. View Results Tree

Đây là một chức năng rất quan trọng trong Jmeter dùng để xem các thông tin Request gửi đi, Response trả về như thế nào. Các request màu xanh là không bị lỗi, màu đỏ là bị lỗi. Để sử dụng chức năng này click chuột phải vào menu và chọn: Add > Listener > View Results Tree

xem lỗi jmeter

2. Debug PostProcessor

Kết hợp sử dụng với View Results Tree và Debug PostProcessor để xem được các biến JMeterVariables sau khi thực hiện gửi request, các giá trị được khai báo hoặc được gán có thể xem ở Response data.

Ví dụ: Ở đây mình muốn xem giá trị md5hash sau khi được gán 1 giá trị là gì?

xem lỗi với post processor

3. Log Viewer

Là log bắn ra khi thực hiện run script, nếu script có lỗi ta có thể vào xem và tìm được nguyên nhân fix.
Cách dùng: Chọn “Help” -> “Enable debug”. Click “Options” -> “Log Viewer”

Ví dụ: Ở đây một function của mình bị lỗi

xem lỗi hệ thống bằng log viewer

4. Debug Sampler

Chức năng này chạy một mình bạn có thể thêm giống như là một Http Request, ở đây có thể xem được các giá trị JMeter properties, variables, System properties.
Nó cũng giống như thằng Debug PostProcessor nhưng mà xem được nhiều kiểu hơn.
Nếu bạn chưa sử dụng bao giờ thì mình khuyến khích các bạn sử dụng, thử đi…

Ví dụ: Ở đây mình muốn xem kết quả trả ra sau khi thực hiện gọi một function

debug sampler trong jmeter

 

Trên đây là 4 cách mình hay sử dụng để tìm lỗi khi viết script test cho JMeter, cơ bản biết View Results Tree, Log Viewer và Debug PostProcessor là có thể dễ ràng tìm nguyên nhân rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *