Home / AUTOMATED TESTING / Lấy ra ID trong node cha dựa vào Name trong Jmeter

Lấy ra ID trong node cha dựa vào Name trong Jmeter

Đây là một ví dụ lấy ra id trong node cha dựa vào một điều kiện nào đó ở node con. Từ đó lấy ra được giá trị mong muốn phục vụ cho việc viết automation test trong JMeter.

Hãy nhìn vào chuỗi Json này nhé các bạn có thể dùng jsonformatter để dễ nhìn hơn.

{ “data”:[ { “relationships”:{ “administrator_users”:{ “data”:[ { “id”:”1accoun393\/customer-portal-user”, “type”:”users” } ] }, “default_sort”:{ “data”:{ “id”:”demographics.full_name”, “type”:”columns” }, “meta”:{ “order”:”ascending” } }, “meta”:{ “starred”:false }, “attributes”:{ “name”:”Testing1″, “description”:”Description 1″ }, “id”:”664f4513-5e09-49da-b045-4bd070cd8394″, “type”:”list_definitions” } } ] }

Có một câu hỏi mà một bạn đặt ra là làm sao để lấy ra được “id”:”664f4513-5e09-49da-b045-4bd070cd8394″ mà dựa vào name từ node attributes.

Trước tiên nếu bạn chưa biết nhiều về cách lấy ra giá trị trong Json thì bạn có thể xem bài viết này : Lấy giá một giá trị trong JSON dựa vào một điều kiện nào đó
Nó có ích cho bạn trước khi đi vào ví dụ cụ thể bên trên.

Giờ hãy thử tạo ra 1 Dummy Sampler với Response trả về là chuỗi JSON kia nhé.

Tiếp theo là thêm một cái View Result Tree. Từ đây ta có thể dùng JSON Path Tester để thao tác với kết quả trả về và tìm ra được ID mong muốn thông qua một Expression như sau

$..relationships.[?(@.attributes[?(@.name == ‘Testing1’)])].id

 

Thông qua bài viết này hy vọng giúp dc các bạn phần nào trong quá trình làm automation test với JMeter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *