Lấy thời gian trong Jmeter??

sử dụng biến thời gian trong jmeter

Bạn có hay sử dụng _time trong khi viết script Jmeter, liệu bạn đã biết hết các cách lấy ra format của nó chưa. Bài viết này của mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng hàm gọi thời gian có sẵn trong JMeter và một số cách …

Read More »

Làm sao để lấy giá trị trong Json?

Bài viết này sẽ giúp các bạn lấy giá trị từ chuỗi Json hay được trả về từ API, phục vụ cho việc prepare script test. Ví dụ ta có một chuỗi Json như thế này được API trả về. Vậy muốn lấy ra từng giá trị, nhiều giá trị …

Read More »

3 cách random dữ liệu trong JMeter

random trong jmeter

Đôi lúc chúng ta cần tạo ra dữ liệu random để đáp ứng nghiệp vụ cũng như là yêu cầu đặt ra. Ví dụ trong trường hợp cụ thể này cần 1 random một đường dẫn http request 1. Random theo thời gian Bạn chỉ cần gọi ${__time()}, đây là …

Read More »