Remote Distributed trong Jmeter

Remote Distributed trong Jmeter nôm na dùng để phân tán điều khiển nhiều máy Client, cho phép thực thi gửi request đến server cùng lúc trên máy mà ta đã cấu hình Distribute Có một ví dụ như này: Yêu cầu test performance cho một website với lượng request phải …

Read More »

Kiểm thử hộp trắng là gì?

Kiểm thử hộp trắng (White box testing) là một kỹ thuật xác minh giúp các kỹ sư phần mềm có thể sử dụng để kiểm tra mã code của họ hoạt động như dự kiến thường được sử dụng trong kiểm thử thủ công. Có 2 hoạt động kiểm thử …

Read More »

Viết testcase cho một form đăng nhập

Tiếp nối bài viết testcase cho form đăng ký bài này sẽ hướng dẫn cách viết testcase cho form đăng nhập thông thường. Một số form còn yêu cầu nhập thêm cả mã captcha hoặc câu hỏi đăng nhập ở bài viết sau mình sẽ nói rõ hơn ? Form …

Read More »

Viết testcase cho form đổi mật khẩu

Chức năng đổi mật khẩu hầu như trang web nào cũng có hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài quan điểm test cho chức năng này. Để vào được màn hình đổi mật khẩu này thì ta đã qua một bước check xem đó là tài …

Read More »