Home / AUTOMATED TESTING / Học Jmeter / Phần 1: Giới thiệu phần mềm Jmeter – Test AP, Test Performance

Phần 1: Giới thiệu phần mềm Jmeter – Test AP, Test Performance

Đây là khoá học mình sưu tầm được từ một forum ở nước ngoài chuyên về Testing. Mình cảm thấy rất hay và chi tiết phù hợp cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về Jmeter, mình chia sẻ lại cho các bạn để tích luỹ thêm kiến thức về Jmeter nhé. Xem phần 1 của khoá học ở dưới đây nhé

 

Hiện tại phiên bản mới nhất của Jmeter đang là 5.21 và phải yêu cầu Java 8+ mới có thể sử dụng được. Các bạn làm theo bài viết này để cài đặt jmeter mới nhất nhé : Tải và cài đặt Jmeter mới nhất 2020

  • Apache JMeter có thể được dùng để test performance trên cả tài nguyên tĩnh, tài nguyên động, ứng dụng web động.

Các tham số trong Thread Group:

  • Name: đặt tên cho ThreadGroup ( ở đây mình đặt JmeterUser ).
  • Number of Threads(users): số lượng người dùng mà ta muốn mô phỏng.
  • Ramp-up Period (in seconds): Cho biết thời gian để JMeter tạo ra tất cả những thread cần thiết. Ví dụ nếu tham số này là 10 thì trong 10 giây tất cả các Number of Threads đã khai báo ở trên sẽ được gửi đi trong 10 giây, nếu đặt tham số này là 0 thì tất cả các yêu cầu sẽ được gửi đi cùng một lúc.Loop Count: số lần thực hiện thread này, nếu chọn check box Forever thì nó sẽ lặp mãi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *