Home / KIỂM THỬ DI ĐỘNG / Remote Distributed trong Jmeter

Remote Distributed trong Jmeter

Remote Distributed trong Jmeter nôm na dùng để phân tán điều khiển nhiều máy Client, cho phép thực thi gửi request đến server cùng lúc trên máy mà ta đã cấu hình Distribute

Có một ví dụ như này: Yêu cầu test performance cho một website với lượng request phải đáp ứng là 20k truy cập đồng thời vào WEB, nhưng cấu hình máy chỉ đáp ứng được 2k cho một lần chạy. Vậy làm sao để thực hiện yêu cầu. Như vậy chắc chắn ta sẽ phải sử dụng nhiều máy client rồi thực hiện gửi request lên cùng lúc và để làm được điều đấy cần phải Setup Remote Distribute
Sau đây mình sẽ hướng dẫn Setup Remote Distribute trên phần mềm Jmeter

Việc đầu tiên cần làm là cài đặt Jmeter lên trên tất cả các máy client và 1 máy dùng để điều khiển Distribute
(Nếu chưa biết cài đặt có thể xem thêm ở bài viết : Hướng dẫn cài đặt Jmeter trên Windows)
Sau đó cần phải tắt hết tường lửa trên các máy client đi, cái này rất quan trọng nhé

Tiếp theo ta cần phải lấy tất cả IP của các máy client muốn setup

Oke, Ta đã có một list các ip như sau
IP1: 192.168.12.223
IP2: 192.168.12.224
IP3: 192.168.12.225
IP4: 192.168.12.226
IP5: 192.168.12.227
Nếu muốn chạy trên cả máy dùng điều khiển thì lấy luôn cả IP của máy đó
IP6: 192.168.12.228

Thực hiện Setup thông số trên Jmeter trước khi tiến hành chạy Distribute
Mở file: D:\apache-jmeter-3.0\bin\jmeter.properties
Tìm đến đoạn có chứa text này: remote_hosts=127.0.0.1

 

 

Thực hiện điền các ip mà ta mới lấy được vào

 

 

Sau khi setup xong mở Jmeter lên xem đã nhận các máy muốn Distribute chưa

 

 

Để thực hiện chạy các script điều khiển trên các máy client kia ta cần phải chạy jmeter-server trên tất cả các máy
Mở file này lên: D:\apache-jmeter-3.0\bin\jmeter-server.bat

 

Nếu mà gặp lỗi như thế này thì cần phải xem lại là đã bật jmeter-server.bat lên chưa hoặc là không đúng IP, chưa tắt tường lửa

Chạy thành công sẽ như thế này

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *