Home / Tag Archives: create plugin in jmeter

Tag Archives: create plugin in jmeter

Hướng dẫn viết plugin cho JMeter

Plugin cho JMeter là gì? Plugin là một thành phần mở rộng nhỏ được lập trình riêng để tạo thành một tính năng nào đó mà mặc định JMeter không có. Nói dễ hiểu hơn, plugin chính là một module bổ sung một chức năng nào đó mà bạn có …

Read More »