Home / AUTOMATED TESTING / Tạo dữ liệu động trong selenium ide 2019

Tạo dữ liệu động trong selenium ide 2019

Như các bạn đã biết là Selenium IDE phiên bản mới nhất đã có rất nhiều sự thay đổi về các function và cơ bản là bạn đã không còn thể sử dụng được javascript trong store, mà thay vào đó là 2 hàm mới là: execute scriptexecute async script.

Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Selenium IDE phục vụ cho việc random email, random họ tên, random ngày tháng…góp phần tạo nên sự đa dạng trong dữ liệu test của mình.

Mình sẽ lấy ví dụ về form liên hệ của học automation này nhé. Mình muốn dữ liệu ở các trường tên, email, tiêu đề, nội dung được thay đổi sau mỗi lần test. Cách mình làm để tạo dữ liệu động cho các trường đó như sau:

form liên hệ học automation

Tạo một command mới với thông tin như sau:

command random data selenium ide

Random email: “hocautomation_” + Math.floor(Math.random()*111111) + “@gmail.com”

Random số: Math.random().toString(9).substring(2,9)

Random số và text: Math.random().toString(36).substring(2,12)

Cứ như thế bạn sẽ tạo ra cho mình được các dữ liệu random hoàn chỉnh

random data test trong selenium ide

Chạy thử xem kết quả có như mong muốn không nhé. Với cách này dữ liệu luôn được thay đổi mà không phải fix cứng một con số gì cả. Hy vọng bài viết này giúp ích được cho các bạn auto selenium dễ dàng hơn.

selenium ide mới nhất 2018

2 comments

  1. sao mình làm theo bạn đến lệnh execute script là bị FAIL, mình muốn random email, tên đăng nhập của trường đăng ký, bạn xem giúp mình nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *