Home / AUTOMATED TESTING / Học Selenium

Học Selenium

Học Selenium, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Selenium

Viết script auto login Gmail với Selenium

đăng nhập gmail tự động

Selenium thì không còn xa lạ gì với các bạn làm về Automation nữa rồi. Một công cụ không chỉ để làm testing mà còn là một tool giúp ích khá nhiều cho các bạn muốn giảm thiểu thao tác, hành động trên website. Ví dụ như tự động đăng …

Read More »

Fix lỗi không thể click textlink sử dụng onclick Selenium

Một link trên web sử dụng java có dạng như sau <a id=”j_idt38:j_idt41:0:j_idt43:j_idt45:0:j_idt47″ href=”#” class=”ui-commandlink ui-widget  DispInlBlock Fleft Fs14″ onclick=”PrimeFaces.ab({s:&quot;j_idt38:j_idt41:0:j_idt43:j_idt45:0:j_idt47&quot;});return false;”>LINK 1</a> Click theo dạng đơn thuần của selenium thì sẽ không được. driver.findElement(By.id(“j_idt38:j_idt41:0:j_idt43:j_idt45:0:j_idt47”)).click(); Để click được text link dạng này sử dụng   driver.findElement(By.id(“j_idt38:j_idt41:0:j_idt43:j_idt45:0:j_idt47”)).click(); driver.findElement(By.id(“j_idt38:j_idt41:0:j_idt43:j_idt45:0:j_idt47”)).click(); WebElement dialogLink = driver.findElement(By .id(“j_idt38:j_idt41:0:j_idt43:j_idt45:0:j_idt47”)); …

Read More »