Home / KIỂM THỬ DI ĐỘNG

KIỂM THỬ DI ĐỘNG

Kiểm thử di động, kiểm thử phần mềm trên các thiết bị di động, kiểm thử app ios android

Gọi function trong JMeter

Gọi function jmeter

Gọi function trong JMeter như thế nào? How to use function in jmeter? Thông thường trong Jmeter mình hay sử dụng những function có sẵn như Random, Time, threadNum…Vậy để sử dụng một function chưa có trong JMeter thì làm thế nào để tích hợp vào. Bài viết này sẽ …

Read More »