Home / KIỂM THỬ DI ĐỘNG (page 2)

KIỂM THỬ DI ĐỘNG

Kiểm thử di động, kiểm thử phần mềm trên các thiết bị di động, kiểm thử app ios android

Remote Distributed trong Jmeter

Remote Distributed trong Jmeter nôm na dùng để phân tán điều khiển nhiều máy Client, cho phép thực thi gửi request đến server cùng lúc trên máy mà ta đã cấu hình Distribute Có một ví dụ như này: Yêu cầu test performance cho một website với lượng request phải …

Read More »

Kiểm thử hộp trắng là gì?

Kiểm thử hộp trắng (White box testing) là một kỹ thuật xác minh giúp các kỹ sư phần mềm có thể sử dụng để kiểm tra mã code của họ hoạt động như dự kiến thường được sử dụng trong kiểm thử thủ công. Có 2 hoạt động kiểm thử …

Read More »