Home / KIỂM THỬ WEB

KIỂM THỬ WEB

Kiểm thử web, wap, test web

Viết testcase cho một form đăng nhập

Tiếp nối bài viết testcase cho form đăng ký bài này sẽ hướng dẫn cách viết testcase cho form đăng nhập thông thường. Một số form còn yêu cầu nhập thêm cả mã captcha hoặc câu hỏi đăng nhập ở bài viết sau mình sẽ nói rõ hơn ? Form …

Read More »

Viết testcase cho form đổi mật khẩu

Chức năng đổi mật khẩu hầu như trang web nào cũng có hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài quan điểm test cho chức năng này. Để vào được màn hình đổi mật khẩu này thì ta đã qua một bước check xem đó là tài …

Read More »