Home / KIỂM THỬ DI ĐỘNG / Tích hợp JMeter để chạy trên Jenkins

Tích hợp JMeter để chạy trên Jenkins

Chạy JMeter trên Jenkins giúp quản lý phiên bản bao gồm script, vesion tốt hơn. Tự động run script sau khi dev deploy một version mới, tích hợp report sau mỗi lần chạy…Đó là các lợi ích khi bạn sử dụng Jenkins, bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn tích hợp Jenkins và Jmeter với nhau.

Để tích hợp trước tiên bạn phải cái Jenkins và một số plugin liên quan tới Git, mình bỏ qua phần này nhé.

Để run được script trước tiên cần phải pull script về đã, cấu hình git như sau:

cấu hình git trong jenkins

Sau khi Build ta được một Workspace được tạo ra trong thư mục của Jenkins bao gồm script test như lúc ta đẩy lên github hoặc bitbucket

thư mục chứa script test

 

Tiếp theo là cấu hình phần chạy cho Jmeter, trên giao diện thì ta chỉ cần vào thư mục apache-jmeter-4.0\bin hoặc apache-jmeter-5.0\bin sau đó mở file jmeter.bat là có thể sử dụng được. Trên Jenkins cũng như vậy ta phải vào thư mục chứa jmeter sau đó gọi jmeter để khởi động Jmeter lên

Đối với Windows ta sử dụng: Execute Windows batch command để gọi tới Jmeter

cấu hình jmeter trên windows

Đối với Linux ta sử dụng: Execute shell để gọi tới Jmeter

cấu hình jmeter trên linux

Sau đó có thể cài đặt thêm Plugin để check report sau khi đã run xong script test hoặc gọi tới 1 job xử lý nào đó…

cấu hình report trên jenkins

Ta được kết quả sau khi chạy như sau

report jmeter trên jenkins

Về cơ bản khi đã có script test rồi thì việc cấu hình Jenkins rất đơn giản, chỉ cần một số thao tác là có thể tích hợp được.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *