Home / BLOG / Tìm hiểu Arrange Act Assert (AAA) Pattern khi viết Unit Testing

Tìm hiểu Arrange Act Assert (AAA) Pattern khi viết Unit Testing

Arrange Act Assert (AAA) là một kỹ thuật dàn xếp và định dạng lại code khi viết UnitTest, là một tiêu chuẩn trên toàn cầu. Tester mà đang làm về automation thì cũng nên tìm hiểu thêm về kỹ thuật này nhé. Hiện tại mình đang viết Unit Test và thường xuyên phải maintain lại một số testcase cũ đã viết từ rất là lâu rồi và giờ phải refactoring cái mới. Cùng tìm hiểu nhé, áp dụng cho viết Jmeter, Selenium nữa đấy.

Đây là một ví dụ viết theo kỹ thuật AAA

Ở kỹ thuật này nó chia thành 3 phần bao gồm
1. Arrange – Dàn xếp
Phần này nghĩa là chuẩn bị tất cả các điều kiện tiên quyết, các đầu vào giống như muốn test một chức năng login thì cái phần này phải chuẩn bị là gì. Là user, password thông tin cần thiết để đăng nhập được vào hệ thống rồi sau đó làm gì thì làm.
2. Action – Hành động
Phần này nghĩa là hành động test trên đối tượng hoặc chức năng mình đang thử nghiệm test đó.
Ví dụ như test chức năng login thì cái hành động sẽ là gọi function login để thực thi khi cho dữ liệu từ phần 1 vào
3. Assert – Kiểm tra kết quả mong đợi xảy ra như thế nào
Sau khi đã thực hiện hành động login rồi thì kiểm tra xem đã login thành công chưa.

Được lợi ích khi viết theo kiểu này:
+ Phân tách rõ ràng những gì đang test từ các bước thiết lập.
+ Làm rõ và tập trung sự chú ý vào các bước kiểm tra.
+ Kiểm tra được nhiều thứ trong cùng một testcase

Cần chú ý gì:
+ Đừng cố nhồi nhét nhiều hành động vào trong cùng một testcase, hãy chia nhỏ ra để thấy được từng hành động dễ dàng cho việc maintain sau này.
+ Clean code tốt nhất có thể

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *