Home / KIỂM THỬ WEB / Viết testcase cho form đổi mật khẩu

Viết testcase cho form đổi mật khẩu

Chức năng đổi mật khẩu hầu như trang web nào cũng có hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài quan điểm test cho chức năng này. Để vào được màn hình đổi mật khẩu này thì ta đã qua một bước check xem đó là tài khoản nào muốn đổi rồi nhé kẻo các bạn lại hỏi.

Form đăng nhập sẽ bao gồm các phần:

 • Mật khẩu cũ
 • Mật khẩu mới
 • Xác nhận mật khẩu mới
 • Nút “Đổi mật khẩu”
Form đổi mật khẩu

Điều kiện:

 • Trường mật khẩu được sử dụng ký tự đặc biệt, giới hạn độ dài từ 6-12 ký tự

Với yêu cầu như thế này thì ta cần viết testcase như thế nào để bao quát hết được?

Sau đây là một số quan điểm góp ý cho các bạn trong quá trình viết testcase thế nào cho tốt?

Check kiểm tra thông báo khi chưa nhập thông tin

 • Không nhập thông tin vào các trường => chọn nút “Đổi mật khẩu”
 • Nhập tài khoản mà không nhập mật khẩu  => chọn nút “Đăng nhập”
 • Nhập mật khẩu mà không nhập tài khoản => chọn nút “Đăng nhập”

 

Check validate trường mật khẩu

 • Check nhập giá trị vào thì có được mã hóa thành dấu **** hay không
 • Check nhập vào các chữ, ký tự đặc biệt
 • Check độ dài 10-12 ký tự (Dùng phương pháp giá trị biên check các giá trị: 9,10,11,12,13)
 • Check mật khẩu mới và mật khẩu cũ không trùng nhau
 • Check mật khẩu cũ không đúng
 • Check mật khẩu cũ trùng với mật khẩu mới
 • Logout ra rồi xem có đổi được mật khẩu không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *