Home / BLOG / Viết testcase cho một form đăng nhập

Viết testcase cho một form đăng nhập

Tiếp nối bài viết testcase cho form đăng ký bài này sẽ hướng dẫn cách viết testcase cho form đăng nhập thông thường. Một số form còn yêu cầu nhập thêm cả mã captcha hoặc câu hỏi đăng nhập ở bài viết sau mình sẽ nói rõ hơn ?

Form đăng nhập sẽ bao gồm các phần:

 • Tên đăng nhập
 • Mật khẩu
 • Nút “Đăng nhập”

Check kiểm tra thông báo khi chưa nhập thông tin

 • Không nhập thông tin vào các trường => chọn nút “Đăng nhập”
 • Nhập tài khoản mà không nhập mật khẩu  => chọn nút “Đăng nhập”
 • Nhập mật khẩu mà không nhập tài khoản => chọn nút “Đăng nhập”

Check kiểm tra đăng nhập

 • Nhập sai tên tài khoản
 • Nhập sai mật khẩu
 • Nhập đúng tài khoản đã đăng ký nhưng chưa được kích hoạt
 • Nhập đúng tài khoản đã đăng ký nhưng bị block
 • Nhập đúng tài khoản đã đăng ký (Trường hợp thành công)
 • Đăng nhập 1 tài khoản trên nhiều thiết bị
 • Thực hiện đổi mật khẩu đăng nhập bằng mật khẩu cũ, mới

Một số quan điểm cơ bản như vậy nhé. Tùy biến theo form đăng nhập mà khách hàng yêu cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *